Arts Gràfiques Orient

VISITA A L’IMPRENTA ARTS GRÀFIQUES ORIENT

“Controlar el procés d’impressió i totes les possibilitats d’execució és clau per arribar a ser un dissenyador gràfic destacat”

02

Amb aquesta premisa es van quedar els alumnes del Màster en Disseny Gràfic a les instal·lacions d’Arts Gràfiques Orient de la mà de Josep Amat. Un gran professional que gràcies a la seua experència i a l’esperit d’innovació i experimentació de l’imprenta, va donar les claus per treballar d’una forma completa la relació entre el dissenyador gràfic i l’impresor.

Temes com la preparació d’un document, el suport del projecte, tintes, tipus d’impressió, costos per producció… en definitiva, tota la preproducció de la peça gràfica, també l’importàcia d’estar a peu d’imprenta en el procés i la bona planificació dels recursos a gastar. Processos essencials que s’aprenen amb l’experència però que gràcies a aquestes dues sessions, han pogut fer que els alumnes del Màster en Disseny Gràfic ho tinguin en compte per a aplicar-ho als seus propis projectes.

03

04