Anàlisi i gestió: Disseny centrat en l’usuari

Una part de l’assignatura Anàlisi i Gestió de Publicacions Digitals es centra en conèixer el Disseny Centrat en l’Usuari (DCU). El DCU és una manera de planificar, de gestionar i de dur a terme projectes de creació, de millora i desenvolupament de productes digitals interactius. Alhora, també és considerat una filosofia o un enfocament de disseny segons el qual qualsevol activitat de disseny ha de tenir en compte per a qui es dissenya i també els contextos d’ús.

Oriol Carreras
Oriol Carreras
Oriol Carreras
Oriol Carreras
Oriol Carreras
Oriol Carreras
Oriol Carreras
Oriol Carreras

Amb una perspectiva similar al DCU trobem també el Design Thinking (http://www.whatisdesignthinking.org) que proposa un procés de resolució pràctic i creatiu de problemes combinant l’empatia, creativitat i racionalitat per a donar resposta a les necessitats dels usuaris.

A l’assignatura vam començar amb una activitat que va ser una dinàmica de grup per conèixer el Design Thinking i així enfocar els aspectes del disseny centrat en l’usuari que voliem treballar al llarg del curs. Aquesta activitat es va basar en un workshop realitzat a la d.School de Stanford (http://dschool.stanford.edu) anomenat The Wallet Project (https://dschool.stanford.edu/groups/designresources/wiki/4dbb2/The_Wallet_Project.html). Es tracta d’una activitat de curta durada on els participants segueixen, a un ritme molt ràpid, tot el procés de disseny centrat en l’usuari d’un producte. En aquest cas es tractava d’un producte analògic, una cartera. El punt de vista analògic aporta un element interessant de reflexió donat que l’assignatura s’orienta principalment al disseny de productes digitals interactius.

El curs es va dividir en cuatre grans parts, presentar HCI (Human-Computer Interaction) i DCU i les seves tres etapes principals: investigació d’usuaris, disseny i avaluació. En cada etapa es van treballar els mètodes i tècniques específics, així, vam veure com utilitzar tècniques relacionades amb la investigació i d’usuaris (enquestes, entrevistes, investigació contextual), el disseny (arquitectura de la informació, card sorting, diagrames de flux, prototipatge) i l’avaluació de la usabilitat (test amb usuaris i avaluació heurística). Es pot trobar més detall dels continguts treballats en el curs aquí (www.interfazed.net).

Per treballar de manera pràctica el disseny centrat en l’usuari, cada estudiant va portar a terme un projecte personal. En el projecte calia seguir totes les etapes del procés, seleccionant i utilitzant les tècniques més adients per l’objectiu del projecte. Cada estudiant va triar el projecte a realitzar, dins del marc general del curs: serveis i aplicacions relacionats amb els wereables i el body data. Així, es van portar a terme projectes que van des de les apps per control de l’asma i el polen a aplicacions de suport a l’assistència i serveis i apps relacionats amb el lleure, l’esport i la forma física. A continuació es presenten algunes captures dels projectes realitzats.

Enric Mor, professor d’Anàlisi i gestió

Ana_Fernandez_PROTOTIPO_captura_1 Ana_Fernandez_PROTOTIPO_captura_2

Nacho Vargas
Nacho Vargas
Nacho Vargas
Nacho Vargas
Laia Freixes
Laia Freixes
Borja Sánchez
Borja Sánchez

Projectes web i gestors de continguts

En aquesta edició del Postgrau s’ha donat un alt nivell d’integració entre les assignatures de Projectes Web i Gestors de Continguts, de manera que molts dels prototips desenvolupats en l’assignatura de Projectes han acabat sent integrats a WordPress. Us deixem algunes imatges de l’evolució dels projectes:

Infografies d’anàlisi i gestió

Les assignatures del Postgrau en Disseny web comencen a donar els seus fruits.

En aquest cas,  us presentem les infografies resultants de l’assignatura d’Anàlisi i gestió de publicacions digitals, impartida per Diego Fernández.

L’objectiu del projecte consistia a crear una infografia a partir de qualsevol dada rellevant sobre internet, xarxes socials, SEO, SEM … amb l’objectiu de fer-la comprensible, intentar explicar una història, un fet, una anècdota sobre Internet, basant-se en dades, i citant les fonts.

Alba Sanjuán
Alba Sanjuán
Ana Fernández
Ana Fernández
Cristina Garde
Cristina Garde
Nacho Vargas
Nacho Vargas
Nora Gras
Nora Gras
Oriol Carreras
Oriol Carreras
Patricia Cid
Patricia Cid
Sara Couso
Sara Couso
Exposició Màster en Disseny Gràfic EINA - Desembre 2013

Exposició Màster en Disseny Gràfic EINA

Exposició 12/12/2013-22/02/2014
EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2 – 08003 Barcelona
Obert de dilluns a dissabte de 16h A 20h.
Tancat del 21/12/13 al 06/01/14

Artistàfics, grafitectes, comunicàfics i d’altres espècies de nova creació
L’exposició recull els resultats de tres edicions de Màster en Disseny Gràfic d’EINA, pel qual han passat artistes, comunicadors, il·lustradors, publicistes, arquitectes… i del que n’han sortit “espècies” híbrides, nous professionals capaços d’afrontar projectes de disseny gràfic i web des d’una nova perspectiva, aprofitant les sinergies d’ambdues disciplines.
Mostrem, doncs, treballs resultants d’una etapa de formació que ha conduït a la generació d’aquestes noves “espècies”, amb una bona capacitat d’adaptació al moment actual de transformació que viu l’àmbit del disseny.

Laura Alonso Araguas, Santiago Amaya (Xato), Laura De Bonis, Nerea Borrell Cedó, Marta Brinchi Giusti, Georgina Cabrera Castells, Lluís Castelló Catchot, Idoia Etxebarria Ercilla, Anna Ferrer Torremadé, Cecilia Górriz, Paula Marfull Barbier, Elisenda Muns, Laie Ortin Muñoz, Rachel Papernick, Rosa Roselló Garrigó, Anna Sànchez, Noemi Sánchez Antón, Martina Tarabal

Disseny d’espai: Nerea Borrell Cedó
Disseny Gràfic: Noemí Sánchez Antón i Elisenda Muns
Coordinació: Anna Fuster i Lluc Massaguer

EINA visita Cevagraf impremta offset

Visita a impremta Òfset

El passat 27 de novembre, dins l’assignatura d’arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer, els estudiants del Màster en Disseny Gràfic d’EINA van visitar la impremta òfset Cevagraf, a Rubí.
Víctor, exmaquinista i comercial de la impremta, va fer-los un recorregut per tot el procés de producció gràfica, des de la preimpressió i gravat de les planxes, fins als manipulats com el plegat o grapat. Una bona ocasio per a veure de primera mà tot allò que s’ha donat dins l’aula.

Visita Morillas MasterDG EINA

Visita a l’agència Morillas

El passat 21 de novembre, els estudiants del Màster de Disseny Gràfic van visitar l’agència Morillas especialitzada en identitat i packaging. Ubicada al carrer Séneca al centre de Barcelona, l’agència compta amb una cinquantena de treballadors. La visita realitzada per Montserrat Subirós, va servir per a conèixer a fons la filosofia de l’empresa, l’estructuració dels diferents departaments, l’actual procés d’internacionalització, les fases d’elaboració dels projectes… Sens dubte una interessant manera d’entendre el funcionament d’una gran empresa de disseny. La sessió va concloure amb la visualització d’alguns dels projectes que han executat.

Visita Morillas MasterDG EINA

TFM – Martina Tarabal

El disseny aplicat a les ciències ocultes, Projecte Final de Màster de Martina Tarabal, consisteix en l’estudi i el disseny d’una baralla de cartes del tarot (concretament, dels 22 Arcans Majors) per a una bruixa i vident molt vinculada a la naturalesa. Aquestes parteixen del tarot de Marsella pel que fa a forma i significat, però se’n distancia mitjançant la il·lustració i l’ús dels materials, que prenen importància, juntament amb la impressió, per obtenir un caràcter únic i diferenciador.

Juntament amb aquestes cartes, es presenta el disseny d’un cartell complementari que informa dels serveis oferts per la bruixa i la seva disponibilitat. Aquest cartell està vinculat a les cartes amb la intenció de crear una única línia estètica. Una vegada més, la impressió aporta, en aquest cas, el caràcter necessari per a una bona comunicació.