Autorretrats

Qui sóc jo?

Aquesta pregunta, per més que l’hem escoltada, segueix sent una de les més incontestables que hi ha!

Mira com alguns dels alumnes del curs de vídeo de Professor Marcel Juan van trobar les seves pròpies maneres de contestar el pregunta “Qui sóc jo?” En aquests vídeos de “autoretrats”:

Esperem que us agradin!
Algunes paraules clau

Un mini aplaudiment per a totes i tots els estudiants del postgrau de Disseny Web i Publicacions Digitals per haver acabat no solament una, sinó DUES assignatures aquest mes d’abril de 2012: “Anàlisi i gestió de publicacions digitals” amb el professor Diego Fernández i “Introducció a la programació” impartida pel professor Jordi Collell.

Per a millor compartir les nostres reflexions i aprenentatges gravem algunes de les paraules clau, els conceptes d’aquestes assignatures … Esperem que us agradi el nostre video friki 😉

Visita a l’editorial Actar // Visita a la editorial Actar

CAT

En la última visita de l’asignatura d’Anàlisis i gestió impartida per Anna Llàcer; descobrim els interiors d’una Editorial especialitzada en arquitectura i disseny. Actar ens obre les portes y un dels seus dissenyadors gràfics ens explica els secrets i trucs del disseny editorial. Aquesta petita editorial, i quan dic petita no em refereixo en importància, sinó per les seves dimensions físiques, en un local molt familiar, treballen junts editors, periodistes, dissenyadors y comercials, tota la línia productiva que comporta la vida física d’un llibre des de la ideació fins la pròpia venta, es troba dins les instal·lacions d’Actar, exceptuant d’impressió.

CAST

En la última visita de la asignatura de Análisis y gestión impartida por Anna Llàcer; descubrimos los interiores de una editorial especializada en arquitectura y diseño. Actar nos abre las puertas y uno de sus diseñadores gráficos nos explica los secretos y trucos del diseño editorial. Esta pequeña editorial, y cuando digo pequeña me refiero en importancia, sino por sus dimensiones físicas, en un local muy familiar, trabajan juntos editores, periodistas, diseñadores y comerciales, toda la línea productiva que conlleva la vida física de un libro desde la ideación hasta la propia venta, se encuentra dentro de las instalaciones de Actar, exceptuando de impresión.

 

Arts gràfiques, treball final de l’asignatura// Artes gráficas, trabajo final de la asignatura

CAT

Després de gairebé 4 mesos d’aprenentatge intensiu en arts gràfiques fem la presentació individual del nostre treball de recerca. Una proposta molt atractiva per a poder aprofundir sobre qualsevol tècnica gràfica. Les presentacions van ser molt interessants ja que vam descobrir com imprimir sobre fusta, com fer paper reciclat de manera artesanal i fins i tot el joc que donen unes planxes metàl·liques trobades al encants, un gran treball que ens va presentar l’alumna Núria Manzano, on a partir d’unes planxes amb gravats va reproduir els seus dibuixos de diverses maneres i cada una d’elles amb resultats més diversos i sobretot amb un caràcter molt artesanal.

CAST

Después de casi 4 meses de aprendizaje intensivo en artes gráficas hacemos la presentación individual de nuestro trabajo de investigación. Una propuesta muy atractivas para poder profundizar sobre cualquier técnica gráfica. Las presentaciones fueron muy interesantes ya que descubrimos cómo imprimir sobre madera, como hacer papel reciclado de forma artesanal e incluso el juego que dan unas planchas metálicas encontradas en encantos, un gran trabajo que nos presentó la alumna Nuria Manzano, donde a partir de unas planchas con grabados reprodujo sus dibujos de diversas maneras y cada una de ellas con resultados más diversos y sobretodo con un carácter muy artesanal.

Negociació amb Jordi Llàcer // Negociación con Jordi Llàcer

[CAT]

“Què és una negociació?” amb aquesta frase començava la xerrada del sr. Jordi Llàcer que un any més, ens ha obsequiat amb una visita en el màster de Disseny Gràfic. Ha estat una interessant sessió on s’ha parlat de negociació des de diferents punts de vista. Un xerrada plena d’anèctodes i de consells que recordava una sessió de “coaching” per l’entusiasme que transmetia.

[CAST]

“Qué es una negociación?” con esta frase empezaba la charla del sr. Jordi Llàcer que un año más nos ha obsequiado con su visita en el máster en Diseño Gráfico. Ha sido una interesante sesión donde se ha hablado de negociación des de diferentes puntos de vista. Una charla llena de anécdotas y consejos que llegaba a recordar a una sessión de “coaching” por el entusiamo que transmitía.

Aplicació de les variables al cartell d’Apolo // Aplicación de las variables en el cartel de Apolo

[CAT]

Al finalitzar les classes amb Xavier Alamany empalmem el projecte d’Apolo amb Martí Ferré. La primera activitat és treballar amb les variables de la nostra imatge gràfica i aplicar-les a un dels negocis d’Apolo fent un cartell promocional.
Assignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques impartida per Martí Ferré dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’elements Gràfics.

[CAST]
Al finalizar las clases con Xavier Alamany empalmamos el proyecto de Apolo con Martí Ferré. La primera actividad es trabajar con las variables de nuestra imagen gráfica y aplicarlas a uno de los negocios de Apolo haciendo un cartel promocional.
Asignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques impartida por Martí Ferrédentro de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’elements Gràfics.

Mostrari de Postimpressió amb Lluc Massaguer / Mostrario de Postimpresión con Lluc Massaguer

[CAT]

La postimpressió, com el seu nom indica (“post” significa després), és el procés que segueix a la fase d’impressió del producte gràfic. Inclou la finalització, subjecció i/o ennobliment del material imprès.
En aquesta classe la Lluc Massaguer ens mostra físicament els diversos acabats que existeixen, com el plastificat i laminat, la reserva UV, el vernís de fragància, etc.

Assignatura d’Arts Gràfiques impartida per Lluc Massaguer dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics.

[CAST]

La postimpresión, como su propio nombre indica (“post” significa después), es el proceso que sigue a la fase de impresión del producto gráfico. Incluye la finalización, sujeción y/o ennoblecimiento del material impreso.
En esta clase Lluc Massaguer nos muestra físicamente los diversos acabados que existen, como el plastificado y laminado, la reserva UV, el barniz de fragancia, etc.

Asignatura de Artes Gráficas impartida por Lluc Massaguer dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics.

Disseny d’un pòster amb Salvador Huertas / Diseño de un poster con Salvador Huertas

[CAT]

L’alumne haurà de realitzar la composició d’un pòster tipo/gràfic amb la informació compilada d’una de les tipografies treballades a classe.
Generar el contingut textual incloent-hi tota la informació que es consideri rellevant: nom, família, variables, dissenyador, any, companyia fundidora/comercialitzadora, principals característiques, funcionalitat, usos, etc.

Assignatura de Tipografia impartida per Salvador Huertas dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics

[CAST]

El alumno deberá realizar la composición de un poster tipo/gráfico con la información recopilada de una de las tipografías trabajadas en clase.
Generar el contenido textual incluyendo toda la información que se considere relevante: nombre, familia, variables, diseñador, año, compañía fundidora/comercializadora, principales características, funcionalidad,usos, etc.

Asignatura de Tipografía impartida por Salvador Huertas dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics

Assignatura de Projectes d’Identitat gràfica / Asignatura de Proyectos de Identidad gráfica

 

[CAT]

El disseny d’una identitat visual bàsica per al grup d’activitats d’Apolo ha servit per a enfrontar-se amb la complexitat d’un encàrrec polièdric. Per les seves característiques, Apolo passa sobtadament de la necessitat de transmetre la solidesa d’un grup d’empreses fins a la de seduir amb els fets del lleure i la vida nocturna. Per al dissenyador, és fonamental adquirir la capacitat que exigeixen l’ordre i, a la següent pàgina, la llibertat imaginativa. Seny i rauxa.

Assignatura Projectes d’Identitat Gràfica impartida per Xavier Alamany dins la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics

 

 

[CAST]

El diseño de una identidad visual básica para el grupo de actividades de Apolo ha servido para enfrentarse a la complejidad de un encargo poliédrico. Por sus características, Apolo pasa súbitamente de la necesidad de transmitir la solidez de un grupo de empresas hasta la de seducir con los lances del ocio y la vida nocturna. Para el diseñador, es fundamental adquirir la capacidad creativa que exigen el orden y, en la siguiente página, la libertad imaginativa. Seny y rauxa.

Asignatura Proyectos de Identidad impartida por Xavier Alamany dentro  la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics

 

Sessió amb expert en dret financer i tributari / Sesión con un experto en derecho financiero y tributario

L’últim dia de classe, abans de les presentacions finals de l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, en Jorge Pérez Garcia (Socio de Centell -Folch advocats i Professor Associat de Dret Financer i Tributari de la UB) va venir a fer una xerrada sobre els nostres drets i obligacions en matèria econòmica. Dues hores de resoldre dubtes, mites i rumors, van ser útils per a tots.

El último día de clase, antes de las presentaciones finales de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, Jorge Pérez García (Socio de Centelles-Folch abogados y Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario de la UB) vino a dar una charla sobre nuestros derechos y obligaciones en materia económica. Dos horas de resolver dudas, mitos y rumores, fueron útiles para todos.