Infogràfics del Postgrau

Natalia Ocasio

L’assignatura de Rich Media del Postgrau impartida pel professor Joan Ribas es va acabar aquesta setmana amb el lliurament de les infografies dels alumnes. Durant el curs els alumnes han executat diversos exercicis usant els llenguatges de programació de Canvas i HTML5.

Joan Ribas va proposar com a projecte final del curs la creació d’un infogràfic interactiu perquè els alumnes apliquessin els seus nous coneixements de programació. Gràcies a la supervisió i els ensenyaments d’en Joan, els alumnes han acabat el curs complint amb el seu propòsit amb la presentació finals de les seves infografies en HTML5 informatives i interactives!

Aquí presentem alguns exemples treballs realitzats els alumnes, … i no dubteu en fer “clic”!:

Laura de Bonis
Rachel Jill Papernick

Presentacions finals de Projectes Web

Ens felicitem de nou els alumnes del Postgrau de Disseny Web i publicacions digitals per haver acabat una altra assignatura més, la de Projectes Web amb la professora Anna Fuster! (** aplaudiments **)

En l’última sessió els alumnes van presentar tots els elements que han treballat des del principi del curs per realitzar els seus projectes – els “briefings”, els “wireframes” i finalment els resultats – els quals van ser algunes pàgines webs molt complexes i a un nivell realment professional!

Al principi de curs els alumnes van seleccionar de treballar en el disseny o re-disseny del lloc web d’una d’aquestes empreses reals: el restaurant de tapes Bar mut, l’institut Britannic d’art modern i internacional Tate, la mega-empresa mundial de cafè Starbucks, i el punt de venda alternatiu de roba i accessoris que es diu  Sameheads.

Us convidem de veure els treballs complets als blocs del Màster!

Autorretrats

Qui sóc jo?

Aquesta pregunta, per més que l’hem escoltada, segueix sent una de les més incontestables que hi ha!

Mira com alguns dels alumnes del curs de vídeo de Professor Marcel Juan van trobar les seves pròpies maneres de contestar el pregunta “Qui sóc jo?” En aquests vídeos de “autoretrats”:

Esperem que us agradin!
Algunes paraules clau

Un mini aplaudiment per a totes i tots els estudiants del postgrau de Disseny Web i Publicacions Digitals per haver acabat no solament una, sinó DUES assignatures aquest mes d’abril de 2012: “Anàlisi i gestió de publicacions digitals” amb el professor Diego Fernández i “Introducció a la programació” impartida pel professor Jordi Collell.

Per a millor compartir les nostres reflexions i aprenentatges gravem algunes de les paraules clau, els conceptes d’aquestes assignatures … Esperem que us agradi el nostre video friki 😉

Visita a l’editorial Actar // Visita a la editorial Actar

CAT

En la última visita de l’asignatura d’Anàlisis i gestió impartida per Anna Llàcer; descobrim els interiors d’una Editorial especialitzada en arquitectura i disseny. Actar ens obre les portes y un dels seus dissenyadors gràfics ens explica els secrets i trucs del disseny editorial. Aquesta petita editorial, i quan dic petita no em refereixo en importància, sinó per les seves dimensions físiques, en un local molt familiar, treballen junts editors, periodistes, dissenyadors y comercials, tota la línia productiva que comporta la vida física d’un llibre des de la ideació fins la pròpia venta, es troba dins les instal·lacions d’Actar, exceptuant d’impressió.

CAST

En la última visita de la asignatura de Análisis y gestión impartida por Anna Llàcer; descubrimos los interiores de una editorial especializada en arquitectura y diseño. Actar nos abre las puertas y uno de sus diseñadores gráficos nos explica los secretos y trucos del diseño editorial. Esta pequeña editorial, y cuando digo pequeña me refiero en importancia, sino por sus dimensiones físicas, en un local muy familiar, trabajan juntos editores, periodistas, diseñadores y comerciales, toda la línea productiva que conlleva la vida física de un libro desde la ideación hasta la propia venta, se encuentra dentro de las instalaciones de Actar, exceptuando de impresión.

 

Arts gràfiques, treball final de l’asignatura// Artes gráficas, trabajo final de la asignatura

CAT

Després de gairebé 4 mesos d’aprenentatge intensiu en arts gràfiques fem la presentació individual del nostre treball de recerca. Una proposta molt atractiva per a poder aprofundir sobre qualsevol tècnica gràfica. Les presentacions van ser molt interessants ja que vam descobrir com imprimir sobre fusta, com fer paper reciclat de manera artesanal i fins i tot el joc que donen unes planxes metàl·liques trobades al encants, un gran treball que ens va presentar l’alumna Núria Manzano, on a partir d’unes planxes amb gravats va reproduir els seus dibuixos de diverses maneres i cada una d’elles amb resultats més diversos i sobretot amb un caràcter molt artesanal.

CAST

Después de casi 4 meses de aprendizaje intensivo en artes gráficas hacemos la presentación individual de nuestro trabajo de investigación. Una propuesta muy atractivas para poder profundizar sobre cualquier técnica gráfica. Las presentaciones fueron muy interesantes ya que descubrimos cómo imprimir sobre madera, como hacer papel reciclado de forma artesanal e incluso el juego que dan unas planchas metálicas encontradas en encantos, un gran trabajo que nos presentó la alumna Nuria Manzano, donde a partir de unas planchas con grabados reprodujo sus dibujos de diversas maneras y cada una de ellas con resultados más diversos y sobretodo con un carácter muy artesanal.

Negociació amb Jordi Llàcer // Negociación con Jordi Llàcer

[CAT]

“Què és una negociació?” amb aquesta frase començava la xerrada del sr. Jordi Llàcer que un any més, ens ha obsequiat amb una visita en el màster de Disseny Gràfic. Ha estat una interessant sessió on s’ha parlat de negociació des de diferents punts de vista. Un xerrada plena d’anèctodes i de consells que recordava una sessió de “coaching” per l’entusiasme que transmetia.

[CAST]

“Qué es una negociación?” con esta frase empezaba la charla del sr. Jordi Llàcer que un año más nos ha obsequiado con su visita en el máster en Diseño Gráfico. Ha sido una interesante sesión donde se ha hablado de negociación des de diferentes puntos de vista. Una charla llena de anécdotas y consejos que llegaba a recordar a una sessión de “coaching” por el entusiamo que transmitía.

Aplicació de les variables al cartell d’Apolo // Aplicación de las variables en el cartel de Apolo

[CAT]

Al finalitzar les classes amb Xavier Alamany empalmem el projecte d’Apolo amb Martí Ferré. La primera activitat és treballar amb les variables de la nostra imatge gràfica i aplicar-les a un dels negocis d’Apolo fent un cartell promocional.
Assignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques impartida per Martí Ferré dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’elements Gràfics.

[CAST]
Al finalizar las clases con Xavier Alamany empalmamos el proyecto de Apolo con Martí Ferré. La primera actividad es trabajar con las variables de nuestra imagen gráfica y aplicarlas a uno de los negocios de Apolo haciendo un cartel promocional.
Asignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques impartida por Martí Ferrédentro de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’elements Gràfics.

Mostrari de Postimpressió amb Lluc Massaguer / Mostrario de Postimpresión con Lluc Massaguer

[CAT]

La postimpressió, com el seu nom indica (“post” significa després), és el procés que segueix a la fase d’impressió del producte gràfic. Inclou la finalització, subjecció i/o ennobliment del material imprès.
En aquesta classe la Lluc Massaguer ens mostra físicament els diversos acabats que existeixen, com el plastificat i laminat, la reserva UV, el vernís de fragància, etc.

Assignatura d’Arts Gràfiques impartida per Lluc Massaguer dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics.

[CAST]

La postimpresión, como su propio nombre indica (“post” significa después), es el proceso que sigue a la fase de impresión del producto gráfico. Incluye la finalización, sujeción y/o ennoblecimiento del material impreso.
En esta clase Lluc Massaguer nos muestra físicamente los diversos acabados que existen, como el plastificado y laminado, la reserva UV, el barniz de fragancia, etc.

Asignatura de Artes Gráficas impartida por Lluc Massaguer dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics.

Disseny d’un pòster amb Salvador Huertas / Diseño de un poster con Salvador Huertas

[CAT]

L’alumne haurà de realitzar la composició d’un pòster tipo/gràfic amb la informació compilada d’una de les tipografies treballades a classe.
Generar el contingut textual incloent-hi tota la informació que es consideri rellevant: nom, família, variables, dissenyador, any, companyia fundidora/comercialitzadora, principals característiques, funcionalitat, usos, etc.

Assignatura de Tipografia impartida per Salvador Huertas dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics

[CAST]

El alumno deberá realizar la composición de un poster tipo/gráfico con la información recopilada de una de las tipografías trabajadas en clase.
Generar el contenido textual incluyendo toda la información que se considere relevante: nombre, familia, variables, diseñador, año, compañía fundidora/comercializadora, principales características, funcionalidad,usos, etc.

Asignatura de Tipografía impartida por Salvador Huertas dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics