TFM – Elisenda Muns

Disseny d’identitat per a Bufet d’advocades

Treball final de màster curs 2010-2011
Elisenda Muns
Tutor: Salvador Huertas

Objectiu: crear la identitat gràfica d’un bufet d’advocats penalistes i intentar arribar a trobar un sistema que els faciliti, en la mesura del possible, la seva feina sense fer complicada la seva forma de treball (que funciona i és la que han triat).
L’objectiu és trobar una gràfica que no les allunyi del que són, advocats (amb tot el to seriós, sobri i rigurós que això comporta o hauria), però que d’alguna manera es desmarquin dels seus competidors, transportant les qualitats reals de la seva feina al nivell gràfic.

El pla era trobar una gràfica seriosa, però amb algun punt més proper, que s’apliqui a tots els elements possibles. Que facilitin el dia a dia en el funcionament de la paperassa i que no exclogui l’escriptura a mà, fent que aquesta no sembli casual o improvitzada, sinó una característica més del despatx. I, per suposat, que acabi introduint-se per complert a la vida del despatx, de manera que els clients i sobretot altres advocats amb (o contra) els que treballaran tota la vida reconeguin uns trets x com a Tubau-Lajara.

TFM – Cecilia Górriz

Disseny d’identitat per a empresa de venda en línia de productes carnis

Treball final de màster
Cecilia Górriz
Tutor: Xavier Alamany


L’objectiu del projecte és crear una marca que permeti donar a conèixer al públic una nova empresa de venda de carn en línia i repartiment a domicili, i construir una web d’encàrrecs en línia que ha d’actuar com a plataforma de comunicació entre el client i l’empresa.


Diseño de identidad para empresa de venta on-line de productos cárnicos

El objetivo del proyecto es crear una marca que permita dar a conocer al público una nueva empresa de venta de carne on-line y reparto a domicilio, y construir una web de encargos on-line que deberá actuar como plataforma de comunicación entre el cliente y la empresa.

 

TFM – Nerea Borrell

“Festival Invisible”

Treball final de màster
Nerea Borrell Cedó
Tutor: Martí Ferré

El projecte tracta del desenvolupament de la gràfica d’un festival de música amb una característica que el diferència de tota la resta: el públic assistent no sabrà quins grups de música actuaran dins del recinte.
Els principals objectius que es proposen són els de desenvolupar un concepte i una formalització que impacti al públic i els mostri un reclam per assistir al esdeveniment.
Per s’ha desenvolupat gràficament la publicitat prèvia: cartell general, aplicació als camions repartidors de cervesa, banderoles, web i entrada. I també la del propi festival: entrada a dins del recinte, un fulletó informatiu de les actuacions, merchandising i la senyalització.


El proyecto trata del desarrollo de la gráfica de un festival de música con una característica que lo diferencia de todo lo demás: el público asistente no sabrá qué grupos de música actuarán dentro del recinto.
Los principales objetivos que se proponen son los de desarrollar un concepto y una formalización que impacte al público y los muestre un reclamo para asistir al evento.
Para ha desarrollado gráficamente la publicidad previa: cartel general, aplicación a los camiones repartidores de cerveza, banderolas, web y entrada. Y también la del propio
festival: entrada dentro del recinto, un folleto informativo de las actuaciones, merchandising y la señalización.