Conferència: Gestionar la comunicació: què i com comunicar / Conferencia: Gestionar la comunicación: qué y cómo comunicar

Juan Ignacio Sans Pasqual va explicar la seva dilatada experiència en l’àmbit de la comunicació social i pública

En el marc de l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, es va convidar a Juan Ignacio Sans Pasqual a explicar la seva dilatada experiència en l’àmbit de la comunicació social i pública.

J. Ignasi, en l’actualitat, és el Cap de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Cugat i va ser durant 12 anys Gerent de Publicacions de la Impremta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. En la seva conferència ens va aportar idees per qüestionar i millorar els projectes que desenvolupem. A més, ens va donar la seva visió social del disseny (sempre amb un toc de “creativitat
romàntica “) perquè totes les nostres propostes s’apropin a la realitat i s’adaptin a les persones a les quals van dirigides.

En el marco de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, se invitó a Juan Ignacio Sans  Pascual a contar su dilatada experiencia en el ámbito de la  comunicación social y pública. J. Ignacio, en la actualidad, es el  “Cap de Comunicació” del Ayuntamiento de Sant Cugat y fue durante 12 años Gerente de Publicaciones de la Imprenta Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. En su conferencia nos aportó ideas para cuestionar y mejorar los proyectos que desarrollamos. Además, nos dió su visión social del diseño (siempre con un toque de “creatividad romántica”) para que todas nuestras propuestas se acerquen a la realidad y se adapten a las personas a las cuales van dirigidas.

Visita – Impremta CEVAGRAF

El 25 de novembre, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer, es va fer una visita CEVAGRAF, empresa amb una dilatada experiència en els camps de la preimpressió, la impressió Òfset i la post-impressió, en el sector de les Arts Gràfiques.

——

El 25 de noviembre, dentro de la asignatura Artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer, se realizó una visita a CEVAGRAF, empresa con una dilatada experiencia en los campos de la pre-impresión, la impresión Offset y la post-impresión, en el sector de las Artes Gráficas.

Visita – ACTAR

El 17 de novembre, dins l’assignatura Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, es va fer una visita a ACTAR, reconeguda editorial que publica llibres innovadors sobre arquitectura, disseny gràfic i art contemporani. David Lorente i Lea ens van explicar com funciona l’estudi i quin tipus de projectes s’hi couen, així com les interioritats d’algun d’ells.

El 17 de noviembre, dentro de la asignatura Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, se realizó una visita a ACTAR, reconocida editorial que publica libros innovadores sobre arquitectura, diseño gráfico y arte contemporáneo. David Lorente y Lea nos explicaron cómo funciona el estudio y qué tipo de proyectos se cuecen allí, así como las interioridades de alguno de ellos.