Negociació amb Jordi Llàcer // Negociación con Jordi Llàcer

[CAT]

“Què és una negociació?” amb aquesta frase començava la xerrada del sr. Jordi Llàcer que un any més, ens ha obsequiat amb una visita en el màster de Disseny Gràfic. Ha estat una interessant sessió on s’ha parlat de negociació des de diferents punts de vista. Un xerrada plena d’anèctodes i de consells que recordava una sessió de “coaching” per l’entusiasme que transmetia.

[CAST]

“Qué es una negociación?” con esta frase empezaba la charla del sr. Jordi Llàcer que un año más nos ha obsequiado con su visita en el máster en Diseño Gráfico. Ha sido una interesante sesión donde se ha hablado de negociación des de diferentes puntos de vista. Una charla llena de anécdotas y consejos que llegaba a recordar a una sessión de “coaching” por el entusiamo que transmitía.

Visita a Luna Disseny // Visita a Luna Disseny

 

[CAT]
El darrer dia del mes de novembre, dins l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, vam anar a conèixer com treballa l’estudi LunaDisseny .
La Mireia i en Manel, que formen part de l’equip de treball, ens van dedicar la tarda i ens van explicar un projecte en qual han estat treballant durant el darrer any. Es tracta d’un “Snowbar, restaurant, lounge” situat a Baqueira.
La xerrada va començar contextualitzant l’estudi, després van entrar en el projecte i ens van anar detallant pas a pas com havien treballat i presentat el naming, la identitat (targetes, posa-vasos, flyers, estovalles, xapes…), la senyalètica, la web NHAC .  Vam poder entendre com comença un projecte i com amb el pas del temps pot anar evolucionant seguint la identitat que s’ha dissenyat d’inici. El projecte el van batejar amb el nom de “nhac” que en aranès significa mossegada, nom que, segons ens van explicar, ja d’entrada va encantar al client.
LunaDisseny ens va demostrar la seva gran professionalitat, adquirida en part en la seva llarga experiència.

[CAST]
El último dia de mes de noviembre, dentro de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, fuimos a conocer como trabaja el estudio LunaDisseny  Mireia y Manel,
que forman parte del equipo de trabajo, nos dedicaron la tarde y nos explicaron un proyecto en el cual han estado trabajando en el último año, se trata de un “Snowbar, restaurant, lounge” situado a Baqueira. La charla empezó contextualizando el estudio, después entraron en el proyecto y nos fueron detallando paso a paso como habían trabajado y presentado el naming, la identidad (tarjetas, posavasos, flyers, manteles, chapas…), la señalización, la web NHAC  .Pudimos entender como empieza un proyecto y como con el paso del tiempo puede ir evolucionando siguiendo la identidad que se ha diseñado de inicio. El proyecto lo bautizaron con el nombre de “nhac” que en aranés (idioma local) significa mordisco, nombre que, según nos contaron, ya de entrada encantó al cliente. LunaDisseny nos mostró su gran profesionalidad, adquirida en parte en su larga experiencia.

Aplicació de les variables al cartell d’Apolo // Aplicación de las variables en el cartel de Apolo

[CAT]

Al finalitzar les classes amb Xavier Alamany empalmem el projecte d’Apolo amb Martí Ferré. La primera activitat és treballar amb les variables de la nostra imatge gràfica i aplicar-les a un dels negocis d’Apolo fent un cartell promocional.
Assignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques impartida per Martí Ferré dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’elements Gràfics.

[CAST]
Al finalizar las clases con Xavier Alamany empalmamos el proyecto de Apolo con Martí Ferré. La primera actividad es trabajar con las variables de nuestra imagen gráfica y aplicarlas a uno de los negocios de Apolo haciendo un cartel promocional.
Asignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques impartida por Martí Ferrédentro de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’elements Gràfics.

Mostrari de Postimpressió amb Lluc Massaguer / Mostrario de Postimpresión con Lluc Massaguer

[CAT]

La postimpressió, com el seu nom indica (“post” significa després), és el procés que segueix a la fase d’impressió del producte gràfic. Inclou la finalització, subjecció i/o ennobliment del material imprès.
En aquesta classe la Lluc Massaguer ens mostra físicament els diversos acabats que existeixen, com el plastificat i laminat, la reserva UV, el vernís de fragància, etc.

Assignatura d’Arts Gràfiques impartida per Lluc Massaguer dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics.

[CAST]

La postimpresión, como su propio nombre indica (“post” significa después), es el proceso que sigue a la fase de impresión del producto gráfico. Incluye la finalización, sujeción y/o ennoblecimiento del material impreso.
En esta clase Lluc Massaguer nos muestra físicamente los diversos acabados que existen, como el plastificado y laminado, la reserva UV, el barniz de fragancia, etc.

Asignatura de Artes Gráficas impartida por Lluc Massaguer dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics.

Disseny d’un pòster amb Salvador Huertas / Diseño de un poster con Salvador Huertas

[CAT]

L’alumne haurà de realitzar la composició d’un pòster tipo/gràfic amb la informació compilada d’una de les tipografies treballades a classe.
Generar el contingut textual incloent-hi tota la informació que es consideri rellevant: nom, família, variables, dissenyador, any, companyia fundidora/comercialitzadora, principals característiques, funcionalitat, usos, etc.

Assignatura de Tipografia impartida per Salvador Huertas dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics

[CAST]

El alumno deberá realizar la composición de un poster tipo/gráfico con la información recopilada de una de las tipografías trabajadas en clase.
Generar el contenido textual incluyendo toda la información que se considere relevante: nombre, familia, variables, diseñador, año, compañía fundidora/comercializadora, principales características, funcionalidad,usos, etc.

Asignatura de Tipografía impartida por Salvador Huertas dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics

Projecte d’Identitat gràfica Laie Ortín / Proyectos de Identidad gráfica Laie Ortín

[CAT]

L’objectiu ha estat la creació del disseny fins ara inexistent de la identitat genèrica de la companyia, i el redisseny de la identitat de cadascuna de les empreses que la componen, per tal d’unificar la imatge del conjunt Apolo.
Degut a la varietat de serveis que ofereix, el camí triat ens porta a la creació d’una imatge poc concreta que ens omple d’una sensació de misteri, nocturnitat i joc, trencant bastant amb el passat i creant una nova imatge, encara que inicialment aquest no fos el camí escollit.

[CAST]

El objetivo ha sido la creación del diseño hasta ahora inexistente de la identidad genérica de la compañía, y el rediseño de la identidad de cada una de las empresas que la componen, con el fin de unificar la imagen del conjunto Apolo.
Debido a la variedad de servicios que ofrece, el camino elegido nos lleva a la creación de una imagen poco concreta que nos llena de una sensación de misterionocturnidad y juego, rompiendo bastante con el pasado y creando una nueva imagen, aunque inicialmente ese no fuera el camino escogido.

 

Projecte d’Identitat gràfica Joseba Zubeldia / Proyectos de Identidad gráfica Joseba Zubeldia

[CAT]

Els conceptes utilitzats per la nova imatge corporativa  del grup empresarial Apolo són: la ciutat de Barcelona, la diversitat, l’erotisme, la nit en totes les seves variants, la diversió, l’art decó, etc.

[CAST]

Los conceptos utilizados para la nueva imagen corporativa del grupo empresarial Apolo son: la ciudad de Barcelona, la diversidad, el erotismo, la noche en todas sus variantes, la diversion, el art decó, etc.

Projecte d’ Identitat gràfica – Carme Pons / Proyecto de Identidad gráfica – Carme Pons

[CAT]

L’objectiu ha estat crear una identitat que reflexi els punts forts d’Apolo: Qualitat i diversió a bon preu. Fidelitzar el seu públic i a la vegada crear una identitat que els doni capacitat de creixement i diversificació en àmbits nous com en són el luxe o l’esport.

(Assignatura Projectes d’Identitat impartida per Xavier Alamany dins la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics)

[CAST]

El objetivo ha sido crear una identidad que refleje los puntos fuertes de Apolo: Calidad y diversión a buen precio. Fidelizar su público y a la vez crear una identidad que les dé capacidad de crecimiento y diversificación en nuevos ámbitos como son el lujo o el deporte.

(Assignatura de Proyectos de Identidad impartida por Xavier Alamany dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics)

Assignatura de Projectes d’Identitat gràfica / Asignatura de Proyectos de Identidad gráfica

 

[CAT]

El disseny d’una identitat visual bàsica per al grup d’activitats d’Apolo ha servit per a enfrontar-se amb la complexitat d’un encàrrec polièdric. Per les seves característiques, Apolo passa sobtadament de la necessitat de transmetre la solidesa d’un grup d’empreses fins a la de seduir amb els fets del lleure i la vida nocturna. Per al dissenyador, és fonamental adquirir la capacitat que exigeixen l’ordre i, a la següent pàgina, la llibertat imaginativa. Seny i rauxa.

Assignatura Projectes d’Identitat Gràfica impartida per Xavier Alamany dins la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics

 

 

[CAST]

El diseño de una identidad visual básica para el grupo de actividades de Apolo ha servido para enfrentarse a la complejidad de un encargo poliédrico. Por sus características, Apolo pasa súbitamente de la necesidad de transmitir la solidez de un grupo de empresas hasta la de seducir con los lances del ocio y la vida nocturna. Para el diseñador, es fundamental adquirir la capacidad creativa que exigen el orden y, en la siguiente página, la libertad imaginativa. Seny y rauxa.

Asignatura Proyectos de Identidad impartida por Xavier Alamany dentro  la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics

 

Daniel Julià i Anna Fuster presenten el projecte Figueres 2.0 a INGRÀVID / Daniel Julià y Anna Fuster presentan el proyecto Figueres 2.0 en INGRÀVID

 

Daniel Julià i Anna Fuster treballen en projectes interactius tant en l’àmbit comercial com en l’artístic des de Pimpampum.net.

Aquest cap de setmana presenten el seu projecte Figueres 2.0 al festival Ingràvid de Figueres.

Figueres 2.0 és una transformació virtual de la ciutat executada pels propis habitants, els quals podran modificar el seu entorn quotidià durant el festival. Per aconseguir-ho, es convidarà a tothom que hi vulgui participar a triar i aportar la seva pròpia imatge i/o un objecte representatiu. La fotografia tant de la persona com de l’objecte formaran part de la col·lecció d’elements que permetran interactuar amb la ciutat virtual.

Programa de mà i horaris.

 

Daniel Julià y Anna Fuster trabajan en proyectos interactivos tanto en el ámbito comercial como en el artístico des de Pimpampum.net.

Este fin de semana presentan su proyecto Figueres 2.0 en la festival Ingràvid de Figueres.

Figueres 2.0 es una transformación virtual de la ciudad ejecutada por los propios habitantes, quienes podrán modificaar su entorno cotidiano durante el festival. Para ello, se invitará a todo el mundo que quiera participar a elegir y aportar su propia imagen y /o un objeto representativo. La fotografía tanto de la persona como del objeto formarán parte de la colección de elementos que permiten interactuar con la ciudad virtual.

Programa de mano y horarios.