Visita a l’editorial Actar // Visita a la editorial Actar

CAT

En la última visita de l’asignatura d’Anàlisis i gestió impartida per Anna Llàcer; descobrim els interiors d’una Editorial especialitzada en arquitectura i disseny. Actar ens obre les portes y un dels seus dissenyadors gràfics ens explica els secrets i trucs del disseny editorial. Aquesta petita editorial, i quan dic petita no em refereixo en importància, sinó per les seves dimensions físiques, en un local molt familiar, treballen junts editors, periodistes, dissenyadors y comercials, tota la línia productiva que comporta la vida física d’un llibre des de la ideació fins la pròpia venta, es troba dins les instal·lacions d’Actar, exceptuant d’impressió.

CAST

En la última visita de la asignatura de Análisis y gestión impartida por Anna Llàcer; descubrimos los interiores de una editorial especializada en arquitectura y diseño. Actar nos abre las puertas y uno de sus diseñadores gráficos nos explica los secretos y trucos del diseño editorial. Esta pequeña editorial, y cuando digo pequeña me refiero en importancia, sino por sus dimensiones físicas, en un local muy familiar, trabajan juntos editores, periodistas, diseñadores y comerciales, toda la línea productiva que conlleva la vida física de un libro desde la ideación hasta la propia venta, se encuentra dentro de las instalaciones de Actar, exceptuando de impresión.

 

Arts gràfiques, treball final de l’asignatura// Artes gráficas, trabajo final de la asignatura

CAT

Després de gairebé 4 mesos d’aprenentatge intensiu en arts gràfiques fem la presentació individual del nostre treball de recerca. Una proposta molt atractiva per a poder aprofundir sobre qualsevol tècnica gràfica. Les presentacions van ser molt interessants ja que vam descobrir com imprimir sobre fusta, com fer paper reciclat de manera artesanal i fins i tot el joc que donen unes planxes metàl·liques trobades al encants, un gran treball que ens va presentar l’alumna Núria Manzano, on a partir d’unes planxes amb gravats va reproduir els seus dibuixos de diverses maneres i cada una d’elles amb resultats més diversos i sobretot amb un caràcter molt artesanal.

CAST

Después de casi 4 meses de aprendizaje intensivo en artes gráficas hacemos la presentación individual de nuestro trabajo de investigación. Una propuesta muy atractivas para poder profundizar sobre cualquier técnica gráfica. Las presentaciones fueron muy interesantes ya que descubrimos cómo imprimir sobre madera, como hacer papel reciclado de forma artesanal e incluso el juego que dan unas planchas metálicas encontradas en encantos, un gran trabajo que nos presentó la alumna Nuria Manzano, donde a partir de unas planchas con grabados reprodujo sus dibujos de diversas maneras y cada una de ellas con resultados más diversos y sobretodo con un carácter muy artesanal.

Els professors Daniel Julià i Anna Fuster guanyadors de l’ajut puntCAT 2011// Los profesores Daniel Julià i Anna Fuster ganadores de la ayuda puntCAT 2011

[CAT]

Els professors del Postgrau en Disseny web i publicacions Digitals Anna Fuster i Daniel Julià, desenvolupadors del projecte Agenda Oberta, premiat amb un Ajut puntCAT 2011 (d’esquerra a dreta): Roger Melcior, Anna Fuster i Daniel Julià, de Pimpampum, junt amb Salvador Giner, president de l’IEC.

Agenda Oberta és el projecte guanyador d’un dels Ajuts puntCAT 2011 gràcies a la votació dels titulars de dominis .cat. Es tracta d’un repositori estàndard d’actes i un gestor d’esdeveniments personalitzat, basat en les dades obertes que ofereixen institucions i entitats.

Centralitzarà la informació de gran part de les agendes d’activitats d’arreu dels Països Catalans, de manera que els usuaris puguin filtrar els continguts per poblacions, dates i etiquetes i, fins i tot, obtenir recomanacions segons els seu perfil d’interessos i proximitat.
L’objectiu principal és actuar com a agregador d’agendes d’activitats.

+info

[CAST]

Los profesores del Posgrado en Disseny web i publicacions Digitals Anna Fuster i Daniel Julià, creadores del proyecto Agenda Oberta, premiado con un Ajut puntCat 2011 (de derecha a izquierda): Roger Melcior, Anna Fuster y Daniel Julià, de Pimpampum, junto con Salvador Giner, presidente del IEC.

Agenda Oberta es el proyecto ganador de uno de los Ajuts puntCAT 2011 gracias a la votación de los titulares de los dominios .cat. Se trata de un repositorio estándar de actos y un gestor de eventos personalizado, basado en los datos abiertos que ofrecen instituciones y entidades.

Centralizará la información de gran parte de las agendas de actividades de todos los Paises Catalanes, de forma que los usuarios puedan filtrar los contenidos por poblaciones, fechas y etiquetas y, hasta incluso, obtener recomendaciones según su perfil de intereses y proximidad.
El objetivo principal es actuar como agregador de agendas de actividades.

+info

L’ex-estudiant del màster de Disseny Gràfic, Nerea Borrell, estrena blog, NEREDIS // La ex-estudiante del master de Diseño Gràfico, Nerea Borrell, estrena blog, NEREDIS

[CAT]

L’ex-estudiant del màster de Disseny Gràfic, Nerea Borrell, estrena blog, NEREDIS.
Dins el blog veureu diversos projectes de disseny gràfic i d’altres projectes on el disseny gràfic és aplicat sobre altres materials no tant convencionals com el paper, per exemple; moneders amb serigrafia, il·lustracions per a pitets de nadons, targetes de visita, i un divertit video del seu autorretrat.
Visiteu-lo!

[CAST]

La ex-estudiante del máster de Disseny Gràfic, Nerea Borrell, estrena blog, NEREDIS.
Dentro del blog vereis diversos proyectos de diseño gráfico y otros proyectos donde el diseño gráficoes aplicado sobre otros materiales no tan convencionales como el papel, por ejemplo; monederos con serigrafía, ilustraciones para baberos de bebés, tarjetas de visita, y un divertido video de su autorretrato.
¡Visitadlo!

 

Visita a la impremta Cevagraf // Visita a la imprenta Cevagraf

[CAT]

El 14 de desembre, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer, es va fer una visita CEVAGRAF  impremta amb gestió especialment compromesa amb el medi ambient. Van fer-nos un extens recorregut dins els seus departaments de preimpressió, impressió Òfset i post-impressió i vam poder conèixer com es gestionen els documents que reben per part dels dissenyadors gràfics i quina és la seva correcta preparació.

[CAST]

El 14 de diciembre, en la asignatura Arts Gràfiques, impartida por Lluc Massaguer, se realizó una visita a CEVAGRAF imprenta con una gestión especialmente comprometida con el medio ambiente. Nos prepararon un extenso recorrido dentro de sus diversos departamentos: preimpresión, impresión Offset y post-impresión y pudimos conocer cómo se gestionan los documentos que reciben por parte de los diseñadores gráficos y cuál es su correcta preparación.

Negociació amb Jordi Llàcer // Negociación con Jordi Llàcer

[CAT]

“Què és una negociació?” amb aquesta frase començava la xerrada del sr. Jordi Llàcer que un any més, ens ha obsequiat amb una visita en el màster de Disseny Gràfic. Ha estat una interessant sessió on s’ha parlat de negociació des de diferents punts de vista. Un xerrada plena d’anèctodes i de consells que recordava una sessió de “coaching” per l’entusiasme que transmetia.

[CAST]

“Qué es una negociación?” con esta frase empezaba la charla del sr. Jordi Llàcer que un año más nos ha obsequiado con su visita en el máster en Diseño Gráfico. Ha sido una interesante sesión donde se ha hablado de negociación des de diferentes puntos de vista. Una charla llena de anécdotas y consejos que llegaba a recordar a una sessión de “coaching” por el entusiamo que transmitía.

Visita a Luna Disseny // Visita a Luna Disseny

 

[CAT]
El darrer dia del mes de novembre, dins l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, vam anar a conèixer com treballa l’estudi LunaDisseny .
La Mireia i en Manel, que formen part de l’equip de treball, ens van dedicar la tarda i ens van explicar un projecte en qual han estat treballant durant el darrer any. Es tracta d’un “Snowbar, restaurant, lounge” situat a Baqueira.
La xerrada va començar contextualitzant l’estudi, després van entrar en el projecte i ens van anar detallant pas a pas com havien treballat i presentat el naming, la identitat (targetes, posa-vasos, flyers, estovalles, xapes…), la senyalètica, la web NHAC .  Vam poder entendre com comença un projecte i com amb el pas del temps pot anar evolucionant seguint la identitat que s’ha dissenyat d’inici. El projecte el van batejar amb el nom de “nhac” que en aranès significa mossegada, nom que, segons ens van explicar, ja d’entrada va encantar al client.
LunaDisseny ens va demostrar la seva gran professionalitat, adquirida en part en la seva llarga experiència.

[CAST]
El último dia de mes de noviembre, dentro de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, fuimos a conocer como trabaja el estudio LunaDisseny  Mireia y Manel,
que forman parte del equipo de trabajo, nos dedicaron la tarde y nos explicaron un proyecto en el cual han estado trabajando en el último año, se trata de un “Snowbar, restaurant, lounge” situado a Baqueira. La charla empezó contextualizando el estudio, después entraron en el proyecto y nos fueron detallando paso a paso como habían trabajado y presentado el naming, la identidad (tarjetas, posavasos, flyers, manteles, chapas…), la señalización, la web NHAC  .Pudimos entender como empieza un proyecto y como con el paso del tiempo puede ir evolucionando siguiendo la identidad que se ha diseñado de inicio. El proyecto lo bautizaron con el nombre de “nhac” que en aranés (idioma local) significa mordisco, nombre que, según nos contaron, ya de entrada encantó al cliente. LunaDisseny nos mostró su gran profesionalidad, adquirida en parte en su larga experiencia.

Aplicació de les variables al cartell d’Apolo // Aplicación de las variables en el cartel de Apolo

[CAT]

Al finalitzar les classes amb Xavier Alamany empalmem el projecte d’Apolo amb Martí Ferré. La primera activitat és treballar amb les variables de la nostra imatge gràfica i aplicar-les a un dels negocis d’Apolo fent un cartell promocional.
Assignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques impartida per Martí Ferré dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’elements Gràfics.

[CAST]
Al finalizar las clases con Xavier Alamany empalmamos el proyecto de Apolo con Martí Ferré. La primera actividad es trabajar con las variables de nuestra imagen gráfica y aplicarlas a uno de los negocios de Apolo haciendo un cartel promocional.
Asignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques impartida por Martí Ferrédentro de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’elements Gràfics.

Mostrari de Postimpressió amb Lluc Massaguer / Mostrario de Postimpresión con Lluc Massaguer

[CAT]

La postimpressió, com el seu nom indica (“post” significa després), és el procés que segueix a la fase d’impressió del producte gràfic. Inclou la finalització, subjecció i/o ennobliment del material imprès.
En aquesta classe la Lluc Massaguer ens mostra físicament els diversos acabats que existeixen, com el plastificat i laminat, la reserva UV, el vernís de fragància, etc.

Assignatura d’Arts Gràfiques impartida per Lluc Massaguer dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics.

[CAST]

La postimpresión, como su propio nombre indica (“post” significa después), es el proceso que sigue a la fase de impresión del producto gráfico. Incluye la finalización, sujeción y/o ennoblecimiento del material impreso.
En esta clase Lluc Massaguer nos muestra físicamente los diversos acabados que existen, como el plastificado y laminado, la reserva UV, el barniz de fragancia, etc.

Asignatura de Artes Gráficas impartida por Lluc Massaguer dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics.

Disseny d’un pòster amb Salvador Huertas / Diseño de un poster con Salvador Huertas

[CAT]

L’alumne haurà de realitzar la composició d’un pòster tipo/gràfic amb la informació compilada d’una de les tipografies treballades a classe.
Generar el contingut textual incloent-hi tota la informació que es consideri rellevant: nom, família, variables, dissenyador, any, companyia fundidora/comercialitzadora, principals característiques, funcionalitat, usos, etc.

Assignatura de Tipografia impartida per Salvador Huertas dins de la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics

[CAST]

El alumno deberá realizar la composición de un poster tipo/gráfico con la información recopilada de una de las tipografías trabajadas en clase.
Generar el contenido textual incluyendo toda la información que se considere relevante: nombre, familia, variables, diseñador, año, compañía fundidora/comercializadora, principales características, funcionalidad,usos, etc.

Asignatura de Tipografía impartida por Salvador Huertas dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics