Projecte d’Identitat gràfica Laie Ortín / Proyectos de Identidad gráfica Laie Ortín

[CAT]

L’objectiu ha estat la creació del disseny fins ara inexistent de la identitat genèrica de la companyia, i el redisseny de la identitat de cadascuna de les empreses que la componen, per tal d’unificar la imatge del conjunt Apolo.
Degut a la varietat de serveis que ofereix, el camí triat ens porta a la creació d’una imatge poc concreta que ens omple d’una sensació de misteri, nocturnitat i joc, trencant bastant amb el passat i creant una nova imatge, encara que inicialment aquest no fos el camí escollit.

[CAST]

El objetivo ha sido la creación del diseño hasta ahora inexistente de la identidad genérica de la compañía, y el rediseño de la identidad de cada una de las empresas que la componen, con el fin de unificar la imagen del conjunto Apolo.
Debido a la variedad de servicios que ofrece, el camino elegido nos lleva a la creación de una imagen poco concreta que nos llena de una sensación de misterionocturnidad y juego, rompiendo bastante con el pasado y creando una nueva imagen, aunque inicialmente ese no fuera el camino escogido.

 

Projecte d’Identitat gràfica Joseba Zubeldia / Proyectos de Identidad gráfica Joseba Zubeldia

[CAT]

Els conceptes utilitzats per la nova imatge corporativa  del grup empresarial Apolo són: la ciutat de Barcelona, la diversitat, l’erotisme, la nit en totes les seves variants, la diversió, l’art decó, etc.

[CAST]

Los conceptos utilizados para la nueva imagen corporativa del grupo empresarial Apolo son: la ciudad de Barcelona, la diversidad, el erotismo, la noche en todas sus variantes, la diversion, el art decó, etc.

Projecte d’ Identitat gràfica – Carme Pons / Proyecto de Identidad gráfica – Carme Pons

[CAT]

L’objectiu ha estat crear una identitat que reflexi els punts forts d’Apolo: Qualitat i diversió a bon preu. Fidelitzar el seu públic i a la vegada crear una identitat que els doni capacitat de creixement i diversificació en àmbits nous com en són el luxe o l’esport.

(Assignatura Projectes d’Identitat impartida per Xavier Alamany dins la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics)

[CAST]

El objetivo ha sido crear una identidad que refleje los puntos fuertes de Apolo: Calidad y diversión a buen precio. Fidelizar su público y a la vez crear una identidad que les dé capacidad de crecimiento y diversificación en nuevos ámbitos como son el lujo o el deporte.

(Assignatura de Proyectos de Identidad impartida por Xavier Alamany dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics)

Assignatura de Projectes d’Identitat gràfica / Asignatura de Proyectos de Identidad gráfica

 

[CAT]

El disseny d’una identitat visual bàsica per al grup d’activitats d’Apolo ha servit per a enfrontar-se amb la complexitat d’un encàrrec polièdric. Per les seves característiques, Apolo passa sobtadament de la necessitat de transmetre la solidesa d’un grup d’empreses fins a la de seduir amb els fets del lleure i la vida nocturna. Per al dissenyador, és fonamental adquirir la capacitat que exigeixen l’ordre i, a la següent pàgina, la llibertat imaginativa. Seny i rauxa.

Assignatura Projectes d’Identitat Gràfica impartida per Xavier Alamany dins la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics

 

 

[CAST]

El diseño de una identidad visual básica para el grupo de actividades de Apolo ha servido para enfrentarse a la complejidad de un encargo poliédrico. Por sus características, Apolo pasa súbitamente de la necesidad de transmitir la solidez de un grupo de empresas hasta la de seducir con los lances del ocio y la vida nocturna. Para el diseñador, es fundamental adquirir la capacidad creativa que exigen el orden y, en la siguiente página, la libertad imaginativa. Seny y rauxa.

Asignatura Proyectos de Identidad impartida por Xavier Alamany dentro  la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics

 

Daniel Julià i Anna Fuster presenten el projecte Figueres 2.0 a INGRÀVID / Daniel Julià y Anna Fuster presentan el proyecto Figueres 2.0 en INGRÀVID

 

Daniel Julià i Anna Fuster treballen en projectes interactius tant en l’àmbit comercial com en l’artístic des de Pimpampum.net.

Aquest cap de setmana presenten el seu projecte Figueres 2.0 al festival Ingràvid de Figueres.

Figueres 2.0 és una transformació virtual de la ciutat executada pels propis habitants, els quals podran modificar el seu entorn quotidià durant el festival. Per aconseguir-ho, es convidarà a tothom que hi vulgui participar a triar i aportar la seva pròpia imatge i/o un objecte representatiu. La fotografia tant de la persona com de l’objecte formaran part de la col·lecció d’elements que permetran interactuar amb la ciutat virtual.

Programa de mà i horaris.

 

Daniel Julià y Anna Fuster trabajan en proyectos interactivos tanto en el ámbito comercial como en el artístico des de Pimpampum.net.

Este fin de semana presentan su proyecto Figueres 2.0 en la festival Ingràvid de Figueres.

Figueres 2.0 es una transformación virtual de la ciudad ejecutada por los propios habitantes, quienes podrán modificaar su entorno cotidiano durante el festival. Para ello, se invitará a todo el mundo que quiera participar a elegir y aportar su propia imagen y /o un objeto representativo. La fotografía tanto de la persona como del objeto formarán parte de la colección de elementos que permiten interactuar con la ciudad virtual.

Programa de mano y horarios.

 

Presentació del llibre “Another little book printed in black and red” de Xavier Alamany/ Presentación del libro “Another little book printed in black and red” de Xavier Alamany

El dia 10 de Novembre a les 19:30h es presenta a la Llibreria Ras de Barcelona el llibre “Another little book printed in black and red”, un recull d’il·lustracions del dissenyador i professor del master Xavier Alamany.
http://grafic.info/another/

Another litle book printed in black and red

Another litle book printed in black and red

El día 10 de Noviembre a las 19:30h se presentará en la Librería Ras de Barcelona el libro “Another little book printed in black and red”, una selección de ilustraciones del diseñador y profesor del master Xavier Alamany.
http://grafic.info/another/

 

 

Xavier Alamany Mencionat als Premis Anuaria / Xavier Alamany Mencionado en los Premios Anuaria

El Dissenyador i professor de Projectes d’Identitat Gràfica del Postgrau ha estat mencionat per a dos categories dels premis Anuaria 2011:

 

Premi Anuaria al millor llibre, memòria o disseny editorial pel catàleg de l’artista fotografa Anna Bahí.

Premi Anuaria a la millor publicació periódica pel disseny de la Revista dels Súpers!

 

 

El Diseñador y profesor de Proyectos de Identidad Gráfica del Postgrado ha sido mencionado para dos categorías de los premios Anuaria 2011:

Premio Anuaria al mejor libro, memoria o diseño editorial para el catálogo del artista fotografa Ana Bahí.

Premio Anuaria a la mejor publicación periódica por el diseño de la Revista dels Súpers!

 

Presentació del curs 2011-2012 / Presentación del curso 2011-2012

 

Benvinguts a tots!

El dia 9 de setembre varem iniciar el curs. Per a alguns un Postgrau de 4 mesos i per a d’altres un Master força més llarg on apendrem les bases del disseny gàfic i com ser un bon dissenyador. A part de socialitzar-nos durant els descansos, descobrir com funcionen les màquines de vending, intercanviar informació d’on comprar aixó i alló altre, on és més barat…es a dir com sobreviure a Barcelona i no morir en l’intent.

 

¡Bienvenidos a todos!

El día 9 de septiembre iniciamos el curso. Para algunos un Postgrado de 4 meses y para otros un Master bastante más largo, donde aprenderemos las bases del diseño gráfico y cómo ser un buen diseñador. A parte de socializarnos durante los descansos, descubrir cómo funcionan las máquinas de vending, intercambiar información de dónde comprar esto y aquello, donde es más barato…es decir como sobrevivir en Barcelona sin morir en el intento.