Presentació de Projectes d’aplicacions gràfiques

Per tancar l’assignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques, impartida per Martí Ferré, el 21 de desembre es fa fer una presentació pública dels resultats obtinguts en l’estudi de redisseny de la imatge gràfica (cartells, catàleg, senyalització i pack) del Tibidabo.

——-

Para cerrar la asignatura de Proyectos de aplicaciones gráficas, impartida por Martí Ferré, el 21 de diciembre se hizo una presentación pública de los resultados obtenidos en el estudio de rediseño de la imagen gráfica (carteles, catálogo, señalización y pack) del Tibidabo.

Visita – Arts Gràfiques Orient

El 20 de desembre, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer, vam visitar Arts Gràfiques Orient, empresa que fa més de 50 anys que viu la impressió amb intensitat, i que ha treballat amb la majoria dels grans estudis gràfics, en innombrables projectes, molts d’ells premiats en diverses ocasions.

En Josep Amat ens va explicar com s’han atrevit a fer allò que els altres deien que no era possible, a imprimir sobre nous suports, a combinar materials impossibles,…

——-

El 20 de diciembre, dentro de la asignatura Artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer, visitamos Arts Gràfiques Orient, empresa que hace más de 50 años que vive la impresión con intensidad, y que ha trabajado con la mayoría de los grandes estudios gráficos, en innumerables proyectos, muchos de ellos premiados en varias ocasiones.

Josep Amat nos explicó cómo se han atrevido a hacer lo que otros decían que no era posible, imprimir sobre nuevos soportes, a combinar materiales imposibles, …

Propostes senyalització / Propuestas señalización

Propostes de senyalització per al parc d’atraccions Tibidabo, dins l’assignatura Projectes d’aplicacions gràfiques, impartida per Martí Ferré.

Propuestas de señalización para el Parque de atracciones Tibidabo, dentro de la asignatura Proyectos de aplicaciones gráficas, impartida por Martí Ferré.

Cartells a Anàlisi i Gestió / Carteles en Análisis y Gestión

Cartells creats a partir de varis articles que parlaven de la gestió d’estudis de disseny gràfic, escrits per diferents dissenyadors de renom. L’objectiu del projecte de classe era investigar sobre l’estudi i fer un cartell  considerant l’article llegit i l’estil gràfic de cadascun d’ells. Assignatura: Anàlisi i Gestió, impartida per Anna Llàcer.

——-

Carteles creados a partir de varios artículos que hablaban de la gestión de estudios de diseño gráfico, escritos por diferentes disseñadores de renombre. El objetivo del proyecto de clase era investigar sobre el estudio y hacer un cartel  considerando el artículo leído y el estilo gráfico de cada uno de ellos. Asignatura: Análisis y Gestión, impartida por Anna Llàcer.

Jordi Masdeu
Jordi Masdeu
Humberto Garcia
Humberto Garcia
Elisenda Muns
Elisenda Muns

Projectes d’identitat gràfica – Cecilia Górriz

Proposta, de Cecilia Górriz, de redisseny de la identitat pel parc d’atraccions Tibidabo, dins l’assignatura Projectes d’Identitat Gràfica, impartida per Xavier Alamany.

L’encàrrec era reconduir la identitat de Tibidabo cap a una visió més tecnològica, imaginativa i participativa.

Propuesta, de Cecilia Górriz, de rediseño de la identidad para el parque de atracciones Tibidabo, dentro de la asignatura Proyectos de Identidad Gráfica, impartida por Xavier Alamany.

El encargo era reconducir la identidad de Tibidabo hacia una visión más tecnológica, imaginativa y participativa.

Projectes d’identitat gràfica – Elena Sancho

Proposta, d’Elena Sancho, de redisseny de la identitat pel parc d’atraccions Tibidabo, dins l’assignatura Projectes d’Identitat Gràfica, impartida per Xavier Alamany.

L’encàrrec era reconduir la identitat de Tibidabo cap a una visió més tecnològica, imaginativa i participativa.

Propuesta, de Elena Sancho, de rediseño de la identidad para el parque de atracciones Tibidabo, dentro de la asignatura Proyectos de Identidad Gráfica, impartida por Xavier Alamany.

El encargo era reconducir la identidad de Tibidabo hacia una visión más tecnológica, imaginativa y participativa.

 

Conferència: Gestionar la comunicació: què i com comunicar / Conferencia: Gestionar la comunicación: qué y cómo comunicar

Juan Ignacio Sans Pasqual va explicar la seva dilatada experiència en l’àmbit de la comunicació social i pública

En el marc de l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, es va convidar a Juan Ignacio Sans Pasqual a explicar la seva dilatada experiència en l’àmbit de la comunicació social i pública.

J. Ignasi, en l’actualitat, és el Cap de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Cugat i va ser durant 12 anys Gerent de Publicacions de la Impremta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. En la seva conferència ens va aportar idees per qüestionar i millorar els projectes que desenvolupem. A més, ens va donar la seva visió social del disseny (sempre amb un toc de “creativitat
romàntica “) perquè totes les nostres propostes s’apropin a la realitat i s’adaptin a les persones a les quals van dirigides.

En el marco de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, se invitó a Juan Ignacio Sans  Pascual a contar su dilatada experiencia en el ámbito de la  comunicación social y pública. J. Ignacio, en la actualidad, es el  “Cap de Comunicació” del Ayuntamiento de Sant Cugat y fue durante 12 años Gerente de Publicaciones de la Imprenta Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. En su conferencia nos aportó ideas para cuestionar y mejorar los proyectos que desarrollamos. Además, nos dió su visión social del diseño (siempre con un toque de “creatividad romántica”) para que todas nuestras propuestas se acerquen a la realidad y se adapten a las personas a las cuales van dirigidas.

Visita – Impremta CEVAGRAF

El 25 de novembre, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer, es va fer una visita CEVAGRAF, empresa amb una dilatada experiència en els camps de la preimpressió, la impressió Òfset i la post-impressió, en el sector de les Arts Gràfiques.

——

El 25 de noviembre, dentro de la asignatura Artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer, se realizó una visita a CEVAGRAF, empresa con una dilatada experiencia en los campos de la pre-impresión, la impresión Offset y la post-impresión, en el sector de las Artes Gráficas.

Tipografia – "Yo soy" – Irene Zugaza

Exercici “Yo soy” d’Irene Zugaza dins l’assignatura de Tipografia, impartida per Salvador Huertas.

_

Ejercicio “Yo soy” de Irene Zugaza dentro de la asignatura de Tipografía, impartida por Salvador Huertas.

El objetivo del ejercicio “Yo soy” es trabajar la tipografía como herramienta de expresión, composición y comunicación del mensage, trabajando con la importancia de la tipografía y su potencial visual.

“Yo soy” trata de componer el nombre y apellido/s del estudiante en dos tipografias, y recolipar, ordenar y asimilar la información sobre las dos tipos seleccionadas.