Projectes d’identitat gràfica – Cecilia Górriz

Proposta, de Cecilia Górriz, de redisseny de la identitat pel parc d’atraccions Tibidabo, dins l’assignatura Projectes d’Identitat Gràfica, impartida per Xavier Alamany.

L’encàrrec era reconduir la identitat de Tibidabo cap a una visió més tecnològica, imaginativa i participativa.

Propuesta, de Cecilia Górriz, de rediseño de la identidad para el parque de atracciones Tibidabo, dentro de la asignatura Proyectos de Identidad Gráfica, impartida por Xavier Alamany.

El encargo era reconducir la identidad de Tibidabo hacia una visión más tecnológica, imaginativa y participativa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.