Projectes d’identitat gràfica – Elena Sancho

Proposta, d’Elena Sancho, de redisseny de la identitat pel parc d’atraccions Tibidabo, dins l’assignatura Projectes d’Identitat Gràfica, impartida per Xavier Alamany.

L’encàrrec era reconduir la identitat de Tibidabo cap a una visió més tecnològica, imaginativa i participativa.

Propuesta, de Elena Sancho, de rediseño de la identidad para el parque de atracciones Tibidabo, dentro de la asignatura Proyectos de Identidad Gráfica, impartida por Xavier Alamany.

El encargo era reconducir la identidad de Tibidabo hacia una visión más tecnológica, imaginativa y participativa.

 

Conferència: Gestionar la comunicació: què i com comunicar / Conferencia: Gestionar la comunicación: qué y cómo comunicar

Juan Ignacio Sans Pasqual va explicar la seva dilatada experiència en l’àmbit de la comunicació social i pública

En el marc de l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, es va convidar a Juan Ignacio Sans Pasqual a explicar la seva dilatada experiència en l’àmbit de la comunicació social i pública.

J. Ignasi, en l’actualitat, és el Cap de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Cugat i va ser durant 12 anys Gerent de Publicacions de la Impremta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. En la seva conferència ens va aportar idees per qüestionar i millorar els projectes que desenvolupem. A més, ens va donar la seva visió social del disseny (sempre amb un toc de «creativitat
romàntica «) perquè totes les nostres propostes s’apropin a la realitat i s’adaptin a les persones a les quals van dirigides.

En el marco de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, se invitó a Juan Ignacio Sans  Pascual a contar su dilatada experiencia en el ámbito de la  comunicación social y pública. J. Ignacio, en la actualidad, es el  «Cap de Comunicació» del Ayuntamiento de Sant Cugat y fue durante 12 años Gerente de Publicaciones de la Imprenta Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. En su conferencia nos aportó ideas para cuestionar y mejorar los proyectos que desarrollamos. Además, nos dió su visión social del diseño (siempre con un toque de “creatividad romántica”) para que todas nuestras propuestas se acerquen a la realidad y se adapten a las personas a las cuales van dirigidas.

Visita – Impremta CEVAGRAF

El 25 de novembre, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer, es va fer una visita CEVAGRAF, empresa amb una dilatada experiència en els camps de la preimpressió, la impressió Òfset i la post-impressió, en el sector de les Arts Gràfiques.

——

El 25 de noviembre, dentro de la asignatura Artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer, se realizó una visita a CEVAGRAF, empresa con una dilatada experiencia en los campos de la pre-impresión, la impresión Offset y la post-impresión, en el sector de las Artes Gráficas.

Visita – ACTAR

El 17 de novembre, dins l’assignatura Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, es va fer una visita a ACTAR, reconeguda editorial que publica llibres innovadors sobre arquitectura, disseny gràfic i art contemporani. David Lorente i Lea ens van explicar com funciona l’estudi i quin tipus de projectes s’hi couen, així com les interioritats d’algun d’ells.

El 17 de noviembre, dentro de la asignatura Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, se realizó una visita a ACTAR, reconocida editorial que publica libros innovadores sobre arquitectura, diseño gráfico y arte contemporáneo. David Lorente y Lea nos explicaron cómo funciona el estudio y qué tipo de proyectos se cuecen allí, así como las interioridades de alguno de ellos.

Tipografia – Poster "monstruo" – Laura Baker, Nerea Borrell, Anamaría Espinoza i Elisenda Muns

Diseño de un poster realizado con una lista de los grupos de contenido y ordenado por jerarquías.

El objetivo de proyecto es generar el contenido textual incluyendo toda la información que se considere relevante con una composición en base columna y módulo, el espacio blanco como elemento vertebrador y la organización de los elementos en función.

Tipografia – Poster – Humberto Garcia

POSTER HELVÈTICA

«El primer poster se pensó en un fondo rojo, que llamara la atención mas por el color y la sencillez de la atmosfera rodeada por la misma. Conforme fui desarrollando nuevas ideas y observando referncias de los años 50’s, que es cuando nace la Helvetica.

No quedando conforme con el resultado del poster, se desarrolló una nueva propuesta en la que se manejó la técnica de la serigrafía a una sola tinta. Finalmente, experimentando con una tinta grasa y agua, sé llegó al resultado final.»

Tipografia – "Yo soy" – Irene Zugaza

Exercici «Yo soy» d’Irene Zugaza dins l’assignatura de Tipografia, impartida per Salvador Huertas.

_

Ejercicio «Yo soy» de Irene Zugaza dentro de la asignatura de Tipografía, impartida por Salvador Huertas.

El objetivo del ejercicio «Yo soy» es trabajar la tipografía como herramienta de expresión, composición y comunicación del mensage, trabajando con la importancia de la tipografía y su potencial visual.

«Yo soy» trata de componer el nombre y apellido/s del estudiante en dos tipografias, y recolipar, ordenar y asimilar la información sobre las dos tipos seleccionadas.

Taller de Martí Ferré a la Festa del Grafisme

El passat 2 d’octubre, Bildi Grafiks, del qual forma part Martí Ferré, professor de Projectes d’aplicacions gràfiques al Màster, va oferir un taller de disseny d’etiquetes de vi, on tothom pogués arribar a crear el disseny d’etiquetes de vi, mitjançant la seva manera d’entendre i abordar el grafisme.

__________

El pasado 2 de octubre, Bildi Grafiks, estudio del que forma parte Martí Ferré, profesor de Proyectos de aplicaciones gráficas en el Máster, ofreció un taller de diseño de etiquetas de vino, donde todos los participantes pudieran llegar a crear el diseño de etiquetas de vino, mediante su manera de entender y abordar el grafismo.