TFM – Elena Sancho

Muyum

Treball final de màster curs 2010-2011
Elena Sancho
Tutor: Martí Ferré

Muyum es una marca de alimentación infantil que trabaja para que los niños coman mejor y adquieran unos hábitos alimenticios más saludables. Intenta, mediante el diseño de packaging de alimentos, que a los niños les resulten divertidos los alimentos sanos, tales como frutas y verduras, y tengan una actitud más positiva hacia la comida.

TFM – Lluís Castelló Catchot

El Disseny Gràfic al Còmic

Treball final de màster curs 2010-2011
Lluís Castelló Catchot
Tutor: Salvador Huertas

El Disseny Gràfic al Còmic és un treball d’investigació que estudia la relació entre els recursos gràfics i escrits que constitueixen el llenguatge del còmic, des d’un punt de vista semàntic i funcional.
Donat que el còmic és un llenguatge que fa ús combinat de les imatges i el text com a eines de comunicació narrativa, revela en la identificació dels seus símbols bàsics mecanismes i recursos compositius molt similars als del Disseny Gràfic.