Introducció a la programació: Cecilia Górriz

Gràfica interactiva en Flash sobre l’evolució del preu de la vivenda proposada per Cecilia Górriz a l’assignatura Introducció a la programació, Action Script, conduïda per Joan Ribas.

La podeu trobar a: http://www.cgorriz.masterdg.com/as3/cgorriz_grafica_entrega/

Gráfica interactiva en Flash sobre la evolución del precio de la vivienda propuesta por Cecilia Górriz la asignatura Introducción a la programación, ActionScript, conducida por Joan Ribas.

La podéis encontrar en: http://www.cgorriz.masterdg.com/as3/cgorriz_grafica_entrega/


Projectes web: Roger Vallès

Procés de treball per al redisseny del web del Macba, dut a terme per Roger Vallès dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web del Macba, llevado a cabo por Roger Vallès en la asignatura de Proyectos web.

Projectes web: Anna Ferrer

Procés de treball per al redisseny del web d’un restaurant-bodega, dut a terme per Anna Ferrer dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web de un restaurante-bodega, llevado a cabo por Anna Ferrer en  la asignatura de Proyectos web.

Projectes web: Gerard Adell

Procés de treball per al redisseny del web del Macba, dut a terme per Gerard Adell dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web del Macba, llevado a cabo por Gerard Adell en  la asignatura de Proyectos web.

Projectes web, Cecilia Górriz

Procés de treball per al redisseny del web d’una casa rural, dut a terme per Cecilia Górriz dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web de una casa rural, llevado a cabo por Cecilia Górriz en la asignatura de Proyectos web.

Projectes web, Elena Sancho

Resultat del procés de treball d’Elena Sancho a l’assignatura de Projectes web. El projecte consistia en la creació d’un web per a unes bodegues, des del briefing fins a la maquetació en HTML + CSS. A l’Elena Sancho també la podeu trobar a www.tatabi.es

Resultado del proceso de trabajo de Elena Sancho en la asignatura de Proyectos web. El proyecto consistía en la creación de una web para unas bodegas, desde el briefing hasta la maquetación en HTML + CSS. A Elena Sancho también la podéis encontrar en www.tatabi.es

Títols de crèdit assignatura vídeo

Mostra de projectes de recreació de títols de crèdit de pel·licules realitzats l’assignatura Video, del Postgrau en Disseny web i publicacions digitals, impartida per Marcel Juan.

Muestra de proyectos de recreación de títulos de crédito de películas realizados en la asignatura Video, del Postgrado en Diseño web y publicaciones digitales, impartida por Marcel Juan.

Donde viven los monstruos from Anna Ferrer on Vimeo.


movie credits _ Highlander (alternative version) from llcc1980 on Vimeo.


Untitled from Humberto Vanhuten on Vimeo.


cgorriz creditos from Cecilia on Vimeo.


rodrigo d no futuro from xato grafico on Vimeo.

Sessió amb expert en dret financer i tributari / Sesión con un experto en derecho financiero y tributario

L’últim dia de classe, abans de les presentacions finals de l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, en Jorge Pérez Garcia (Socio de Centell -Folch advocats i Professor Associat de Dret Financer i Tributari de la UB) va venir a fer una xerrada sobre els nostres drets i obligacions en matèria econòmica. Dues hores de resoldre dubtes, mites i rumors, van ser útils per a tots.

El último día de clase, antes de las presentaciones finales de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, Jorge Pérez García (Socio de Centelles-Folch abogados y Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario de la UB) vino a dar una charla sobre nuestros derechos y obligaciones en materia económica. Dos horas de resolver dudas, mitos y rumores, fueron útiles para todos.

Conferència: ¿Negociación?

Conferència Jordi Pous

Abans d’acabar el mes de desembre, dins l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, vam tenir la visita de Jordi Pous. Un profesional que a través de la seva dilatada experiència, gestionant el departament de suministres d’una xarxa bancària de 3.500 oficines, coordinant un departament comercial i dirigint l’àrea de compras de Sumasa, ens va donar una sessió magistral sobre la negociació. Ens va ensenyar a com preparar-nos per una negociació, a com dominar les fases del procés, a conèixer les solucions a les quals podem arribar, a superar el “no”, és a dir, a tot allò que a la pràctica ens serà ben útil en el nostre dia a dia, i és que tal i com ell deia: “la vida és una constant negociació”.

Antes de acabar el mes de diciembre, dentro de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, tuvimos la visita de Jordi Pous. Un profesional que a través de su dilatada experiencia, gestionando el departamento de suministros de una red bancaria de 3.500 oficinas, coordinando un departamento comercial y dirigiendo el área de compras de Sumasa, nos dio una sesión magistral sobre la negociación. Nos enseñó a cómo prepararnos para una negociación, a como dominar las fases del proceso, a conocer las soluciones a las que podemos llegar, a superar el “no”, es decir, a todo lo que en la práctica nos será muy útil en nuestro día a día, y es que tal y como él decía: “la vida es una constante negociación”.