Projectes web: Anna Ferrer

Procés de treball per al redisseny del web d’un restaurant-bodega, dut a terme per Anna Ferrer dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web de un restaurante-bodega, llevado a cabo por Anna Ferrer en  la asignatura de Proyectos web.