Els professors Daniel Julià i Anna Fuster guanyadors de l’ajut puntCAT 2011// Los profesores Daniel Julià i Anna Fuster ganadores de la ayuda puntCAT 2011

[CAT]

Els professors del Postgrau en Disseny web i publicacions Digitals Anna Fuster i Daniel Julià, desenvolupadors del projecte Agenda Oberta, premiat amb un Ajut puntCAT 2011 (d’esquerra a dreta): Roger Melcior, Anna Fuster i Daniel Julià, de Pimpampum, junt amb Salvador Giner, president de l’IEC.

Agenda Oberta és el projecte guanyador d’un dels Ajuts puntCAT 2011 gràcies a la votació dels titulars de dominis .cat. Es tracta d’un repositori estàndard d’actes i un gestor d’esdeveniments personalitzat, basat en les dades obertes que ofereixen institucions i entitats.

Centralitzarà la informació de gran part de les agendes d’activitats d’arreu dels Països Catalans, de manera que els usuaris puguin filtrar els continguts per poblacions, dates i etiquetes i, fins i tot, obtenir recomanacions segons els seu perfil d’interessos i proximitat.
L’objectiu principal és actuar com a agregador d’agendes d’activitats.

+info

[CAST]

Los profesores del Posgrado en Disseny web i publicacions Digitals Anna Fuster i Daniel Julià, creadores del proyecto Agenda Oberta, premiado con un Ajut puntCat 2011 (de derecha a izquierda): Roger Melcior, Anna Fuster y Daniel Julià, de Pimpampum, junto con Salvador Giner, presidente del IEC.

Agenda Oberta es el proyecto ganador de uno de los Ajuts puntCAT 2011 gracias a la votación de los titulares de los dominios .cat. Se trata de un repositorio estándar de actos y un gestor de eventos personalizado, basado en los datos abiertos que ofrecen instituciones y entidades.

Centralizará la información de gran parte de las agendas de actividades de todos los Paises Catalanes, de forma que los usuarios puedan filtrar los contenidos por poblaciones, fechas y etiquetas y, hasta incluso, obtener recomendaciones según su perfil de intereses y proximidad.
El objetivo principal es actuar como agregador de agendas de actividades.

+info