Projectes web, Cecilia Górriz

Procés de treball per al redisseny del web d’una casa rural, dut a terme per Cecilia Górriz dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web de una casa rural, llevado a cabo por Cecilia Górriz en la asignatura de Proyectos web.