Tipografia – Treballs Finals

A l’assignatura de Tipografia –impartida per Nikita Bashmakov i parcialment per Enric Jardí i Albert Corbeto– hem estudiat la història de la tipografia i la carga semàntica de la lletra per aprendre a explotar el seu potencial visual, construint i jerarquitzant sistemes tipogràfics complexes, tenint en compte l’elecció de la tipografia, la composició i el format.

Vam començar coneixent i practicant els inicis de la cal·ligrafia, amb l’objectiu d’entendre el perquè de la forma de les lletres.

Un cop enteses les variables tipogràfiques i què tenir en compte a l’hora d’escollir una lletra i no una altra, vam fer un exercici de tipografia experimental per posar-ho en pràctica. Així, utilitzant únicament tipografia, vam haver d’il·lustrar lliurement l’espectacle d’en Freddie Mercury i la Montserrat Caballé que va tenir lloc al 1988, quan van cantar junts a Montjuïc “Barcelona”. Aquests són alguns dels treballs resultants:

Ander Zanguitu

Carla Barrenetxea

Marta Font

Paula Soler

Sonia Recuenco

Com a treball final d’assignatura, el repte era conceptualitzar i dissenyar una revista des de zero, tenint en compte les eleccions tipogràfiques, la jerarquització de la informació, l’organització, la legibilitat, la composició, la seqüència i el format. A continuació us deixem algunes de les publicacions resultants:

subalterna – Ander Zanguitu

Multisound – Kenzie Yoshimura

Momento – Nele Kempenaers 

Ciclismo Urbano – Raquel Palomar