TFM 2011-2012: Rachel Papernick

Relish

Treball Fi de Màster curs 2011-2012
Rachel Papernick
Tutor: Joan Ribas

“Relish” és una comunitat web 2.0/real dedicada a impulsar l’acte de contar, escoltar i compartir històries.

Relish: Read, Listen, Share, és un projecte nascut del desig innocent d’escoltar algú explicar una història després de passar massa hores mirant una pàgina amb divs, classes i scripts.

El tema està basat antull primordial que tots els éssers humans comparteixen en una manera o altra: escoltar les històries de les nostres vides.

¿Por Qué Relish? (Why Relish) from Rachel Papernick on Vimeo.

Els meus objectius són:
1. Reinventar la tradició antiga de comptar, escoltar i compartir històries per a l’època digital.
2. Ser “envagelist” per les històries contemporànies (short fiction) i l’acte d’escoltar aquestes històries.

Des d’aquestes fites l’objecte del projecte és definir / plantejar un concepte original per a una nova comunitat web 2.0 i desenvolupar la identitat visual conjunt amb un sistema pràctic per a la construció del lloc web i unes pautes per als esdeveniments públic d’aquest.